FILOZOFIE

Hodinky jsou čas, čas je život. Zatímco lidský život je konečný, kvalitně zpracované hodinky jsou věčné.
Jsou připoutané k našim každodenním příběhům. Vedou nás na vytyčené cestě a vyměřují všechen náš čas rozdělený
do jednotlivých hodin, minut a vteřin. Na míru vyrobené hodinky vypráví o minulosti, současnosti i budoucnosti. 
Každé hodinky LS v sobě mají kousek z vás. 

Při jejich výrobě spolu nahlížíme do vaší duše. Jen tak může vzniknout dokonalé dílo, které bude stejně jedinečné,
jako jste vy sami. Takové hodinky nejsou jen odrazem svého tvůrce a jeho myšlenek. Jsou dědictvím, které se předává z generace na generaci. Připomínají, jakou osobností jejich původní majitel byl a proč vstoupil do lidské historie.  

Výjimečnost hodinek LS potvrzuje i fakt, že je každý vyrobený kus zaznamenán do Almanachu výroby. V této ručně psané knize je sepsán jejich život a osud. U každého díla je vedle fotografie hodinek uvedeno jméno majitele a několik technických údajů. Almanach není určen současným, ale budoucím generacím majitelů hodinek LS. Bude jim sloužit jako doklad původu a originality každého jednotlivého kusu. V současnosti čítá Almanach výroby 45 děl, které vznikaly během 15 let.